GlobalView

Most Accessed Papers

  Rank Title Hits
Add 1 Keselamatan kanak-kanak tanggungjawab bersama 279
Add 2 Laman web lucah mudah dilayari 159
Add 3 Correlation between N-Value from standard penetration test and allowable bearing capacity of soil 139
Add 4 Challenges of quality assessment system (QLASSIC) in construction industry in Malaysia 112
Add 5 Perlaksanaan sistem pemasaran berangkaian yang diamalkan oleh syarikat-syarikat jualan langsung di Malaysia 96
Add 6 Sampah, sisa binaan punca pencemaran Sungai Klang 94
Add 7 Mengindustrikan sektor tani negara 80
Add 8 Caj ganti rugi RM250,000 : Bayaran balik minimum jika langgar syarat biasiswa JPA 77
Add 9 Talian semak tarikh luput pasport 76
Add 10 Sistem pengawalan suhu dan kelembapan relatif rumah cendawan 71
Add 11 Analysis and design of pile cap due to pile eccentricity 68
Add 12 Amalan pengurusan kewangan sekolah Guru Besar sekolah-sekolah kebangsaan 68
Add 13 Analysis of domestic water consumption in Malaysia 67
Add 14 Penyenggaraan perangkap sampah untuk saliran air di sungai Galing Besar, Daerah Kuantan 66
Add 15 A study of waste oils as lubricant in water based mud 61
Add 16 Garis panduan kawal perniagaan besi buruk : peraturan termasuk syarat dapat lesen, lokasi dan alam sekitar 61
Add 17 Kesan projek terbengkalai terhadap kualiti air 57
Add 18 Customer satisfaction towards the facilities management services at the Plaza Merdeka shopping mall, Kuching 55
Add 19 Nutritional characteristics evaluation of Malaysian commercial pineapple cultivars 53
Add 20 Isu kecacatan pada bangunan kediaman semasa tempoh tanggungan kecacatan 53
Add 21 Pola sahsiah remaja dalam kalangan pelajar Islam di sekolah menengah daerah Johor Bahru 52
Add 22 Analisis dan rekabentuk tembok penahan Gabion 51
Add 23 Hubungan Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) dengan kualiti dan produktiviti guru di Sekolah Rendah Rintis daerah Johor Bahru 51
Add 24 Penyenggaraan bangunan di bawah kelolaan Jabatan Kerja Raya (JKR) Kuala Terengganu, Terengganu 50
Add 25 Pengurusan disiplin pelajar di sekolah menengah daerah Kulaijaya, Johor 49
Add 26 A coin counter using photoelectric sensor with PLC 48
Add 27 Rumah lelong sebagai alternatif kepada pemilikan rumah mampu milik untuk individu yang berpendapatan rendah (kajian kes : kawasan Johor Bahru) 47
Add 28 Pengaruh gaya kepimpinan pengetua terhadap tahap motivasi kerja guru sekolah menengah di zon bandar Segamat 47
Add 29 Pengurusan pembaziran bahan binaan di tapak bina 46
Add 30 Diploma muzik UKM 45
Add 31 Analisis dan reka bentuk tembok penahan terstabil mekanikal gabion 45
Add 32 Analisis dan rekabentuk papak pasca-tegangan 43
Add 33 Kajian banjir di lembangan Sungai Batu Pahat menggunakan HEC-HMS 43
Add 34 Digital library for UKM students 43
Add 35 Causes of poor participation of local workers in Malaysia construction industry and strategies for improvement 41
Add 36 Langkah-langkah keselamatan sedia ada dalam penggunaan perancah di tapak pembinaan 40
Add 37 Hubungan antara faktor tekanan dengan kesan tekanan dan prestasi kerja guru di sekolah menengah daerah Kota Tinggi, Johor 40
Add 38 Termination of contractor due to the corruption, unlawful or illegal activities 39
Add 39 Kajian permasalahan pengurusan taman rekreasi : kajian kes : Taman Rekreasi Hutan Bandar, Majlis Bandaraya Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim (Full text) 39
Add 40 The relationship between self efficacy and academic performance among engineering students in Universiti Teknologi Malaysia 39
Add 41 The effectiveness of safety and health assessment system in construction (SHASSIC) 39
Add 42 Peranan, kompetensi dan elemen teras untuk jurulatih program Latihan Khidmat Negara 39
Add 43 Ageing in place for the elderly in Malaysia 38
Add 44 Cabaran Pengerusi ASEAN 2015 38
Add 45 Analisis dan rekabentuk tembok penahan julur menggunakan Microsoft Excel 38
Add 46 The superintending officer's duties under JKR Sarawak form of contract PWD 75 (Ver.2006) 38
Add 47 Study on aerodynamic characteristic of Perodua Myvi by using CFD 38
Add 48 Kepentingan teknologi sistem pembinaan berindustri (IBS) dalam mempertingkatkan keberkesanan projek pembinaan 38
Add 49 Ujian makmal terhadap tanah yang distabilkan untuk jalan pertanian 37
Add 50 An analytical study of Islamic geometrical patterns towards appropriate application 37