Pelaksanaan sistem pembangunan tanah bersepakat (PTB) dalam menyusun semula tanah : Kajian Kes : Projek PTB Kampung Pulau Meranti Daerah Sepang,Selangor

- Mohd Shukri Baharom Faculty of Geoinformation & Real Estate, Kamaruzaman Abd. Rasid, supervisor, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Geoinformation & Real Estate